Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Fiberkompositers mekanik

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, T7011T
Kursen ger förståelse för sambanden mellan mikrostruktur och egenskaper hos fiber armerade kompositmaterial.

Fiberkomposit är material med komplex mikrostruktur: fibrer som armering och polymerer som matris. Analysen börjar med armeringens (fibrer)- och matrismaterialets egenskaper, tillverkningsmetoder. Mikromekanismbaserade modeller utvecklas och ger nyttiga utryck för termoelastiska egenskaper hos enkelriktade kompositer. Tunna lamellens mekanik beskriver enkelriktade kompositers beteende och studenter lär sig att analysera lamellens egenskaper och interna mekaniska spänningar och töjningar i olika belastningssituationer. Laminatteori betraktar plattor som består av flera lameller med olika fiberorienteringar och ger enkla beräkningsmetoder för styvhetsberäkningar för plattor bestående av flera skikt samt mekaniska spänningar i varje skikt som krävs för brottanalys. Termomekaniska effekter och termiska spänningar påverkar brottmekanismer i fiberkompositer. Vi genomför brottanalys av laminat med LAP program för laminatanalys. Experimentella mätningar av mekaniska egenskaper hos kompositer jämförs med modeller.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Roberts Joffe

Roberts Joffe, Professor tillika ämnesföreträdare

Organisation: Polymera kompositmaterial, Materialvetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-491940