KURSPLAN

Fiberkompositers mekanik 7,5 högskolepoäng

Mechanics of Fiber Composites
Avancerad nivå, T7011T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2001-01-15

Reviderad
av HUL Niklas Letho 2020-06-18

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
6 U G VG 3 4 5 *
Ämne
Polymerteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Materialteknik

Behörighet

90 hp inom huvudområdet Maskinteknik inkl grundläggande kunskaper inom Matris algebra (M0030M) och Hållfasthetslära (M0011T).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten: - förstå sambandet mellan mikrostruktur och makroskopiska egenskaper hos fiberarmerade polymerkompositer; - kunna analysera och designa komposita strukturelement; - utveckla färdigheter att mäta mekaniska egenskaper; - lära sig att använda simuleringsverktyg för laminatanalys.

Kursinnehåll
-Fibrer - och matrismaterial, tillverkningsmetoder. -Mikromekanismbaserade modeller för enkelriktade kompositer. -Tunna lamellens mekanik. Laminatteori. -Termo-mekaniska effekter och termiska spänningar. -Fukt. -Brottmekanismer i fiberkompositer. -Brottanalys av laminat. LAP program för laminatanalys. -Experimentell mätning av mekaniska egenskaper hos kompositer.

Genomförande
Föreläsningar (Internet baserad), kombinerade med seminarier. Obligatoriska hemuppgifter och laborationer som ger bonuspoäng.

Examination
För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i laborationer samt godkända laborationsrapporter och hemuppgifter.

Övrigt
Internetbaserad kurs

Examinator
Roberts Joffe

Övergångsbestämmelser
Kursen T7011T motsvarar kursen MPP007

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kompendium – Mechanics of Fiber Composites

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003Laborationer med inlämningsuppgifter6 U G VG 3 4 5 *7.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.