KURSPLAN

Produktionsplanering vid bergbyggande 7,5 Högskolepoäng

Production Planning
Avancerad nivå, T7013B
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2016-01-22

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Studenterna ska ha grundläggande kunskaper i matematik samt fysik. Dessutom krävs grundläggande kunskaper om bergbyggnadsteknik samt gruvbrytning.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att studenterna ska kunna beskriva de teoretiska grunderna för och praktiskt använda de verktyg och metoder som används för produktionsplanering inom gruvprojekt.

Du kommer att kunna
-tillämpa analytiska datorstödda verktyg för produktionsplanering.
-beakta  teoretiska och tekniska inverkansfaktorer gällande produktionsplanering inom gruvprojekt

 


Kursinnehåll

Grundläggande operationsanalytiska metoder

Gruvplanering och produktionsplanering, med hjälp av datorstödda metoder, för underjordsgruvor och dagbrott.


Genomförande
Klassrumsundervisning med föreläsningar och övningar. Datorbaserade övningar. Inlämningsuppgifter samt studiebesök.

Examination

Dugga operationsanalytiska metoder

Obligatoriskt studiebesök

Inlämningsuppgifter datorstödd gruvplanering och gruvproduktionsplanering.


Övergångsbestämmelser

Kursen T7013B motsvarar kursen ABT066


Examinator
Håkan Schunnesson

Övergångsbestämmelser
Kursen T7013B motsvarar kursen ABT066

Litteratur. Gäller från Höst 2007 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ej fastställt.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0008Dugga2.0G U 3 4 5
0009Inlämningsuppgift4.5G U 3 4 5
0010Studiebesök1.0U G#