KURSPLAN

Materialmekanik 7,5 Högskolepoäng

Material mechanics
Avancerad nivå, T7016T
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin och materialteknik 2007-12-17, att gälla från H08.

Reviderad
av Mats Näsström 2014-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Materialmekanik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Partiella differential ekvationer, Newtons metod för lösning av olinjära ekvationer, grunder i hållfasthetslära (spänning, töjning, jämvikt, materialsamband för elastiska material, von Mises jämförelsespänning, programmering med Matlab och rapportskrivning.


Urval

Högskolepoäng 20-285 hpMål/Förväntat studieresultat
Studenten ska kunna beskriva
- vilka fysikaliska processer som ger upphov till plastisk deformation, speciellt dislokations-rörelser,
- vilka diffusionsprocesser som ger material kryp
- samt hur fasomvandlingar ger deformationer samt tvärtom.
Studenten ska kunna formulera plasticitetsteorin samt ge exempel på modeller för viskoplasticitet och kryp.
Studenten ska kunna formulera en plasticitets modell baserad på dislokations-densitet samt kunna ta fram parametrar till den.
Studenten ska kunna förklara en algoritm som används av finita element program för spänningsberäkning samt göra enklare modifieringar av den.

Kursinnehåll
De olika stegen i materialmodellering introduceras först. Sen beskrivs de olika fysikaliska fenomen som ligger till grund för plastisk deformation samt plasticitetsteorin för s.k. deviatorisk plasticitet. Dessutom beskrivs vanliga empiriska material modeller samt fysikalisk baserade material modeller för plasticitet. Den metod som används i finita element program för att lösa dessa ekvationer gås igenom.

Genomförande
Undervisningen bedrivs i lektionsform med genomgång av teori samt hemuppgifter och en större uppgift där material parametrar ska bestämmas.

Examination
Genomförda hemuppgifter som redovisas kortfattat skriftligt. Komplett rapport för uppgift där parameterbestämning görs baserad på utdelade data. Även rapportens utformning, kvalitet ingår i bedömningen.

Examinator
Jonas Edberg

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Inelastic Deformation of Metals: Models, Mechanical Properties, and Metallurgy, av Stouffer och Dame, ISBN: 978-0-471-02143-8

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Rapport5.0G U 3 4 5
0002Hemuppgift2.5U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.