KURSPLAN

Biokompositer 7,5 Högskolepoäng

Biocomposites
Avancerad nivå, T7017T
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2009-05-16, att gälla från H09.

Reviderad
av Mats Näsström 2017-11-01

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Trä och bionanokompositer
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Materialteknik

Behörighet

Generalla färdigheter i rapportskrivning, projektplanering, grundläggande kunskaper i hållfasthetslära och materialteknik.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenten skall efter kursen ha baskunskap på biokompositer där armering eller matrisen är förnyelsebar. Målet är att studenten skall ha kunskap om olika typer av råmaterial, olika typer kompositer, kunna de viktigaste egenskaperna, kunna de olika tillverkningsteknologier samt användningsområden.

Kursinnehåll

Råmaterial: trä- och naturliga fibrer, bionanomaterial, fiber egenskaper, termoplaster, härdplaster och biopolymerer.
Kompositmaterial: traditionella träkompositer, nya formbara träkompositer och bionanokompositer.
Tillverkningsmetoder: extrudering, formsprutning, injiseringsmetoder, formpressning, gjutning mm.
Testning och egenskaper: mekaniska egenskaper, fuktstabilitet, termiskstabiluitet, kompatibilitet, väderbeständighet, och långtidsegenskaper.
Använding av biokompositer i byggnadsmaterial, i bilar, inom elektronik, reserdelar för människan mm.
Laboration där studenter tillverkar biokompositmaterial och tester dess egenkaper.


Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, inlämningsuppgifter och en laboration.

Examination
Examination består av
-Godkända inlämningsuppgifter
-Lab rapport
-Skriftlig examination

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med T7012D.

Examinator
Kristiina Oksman

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wood thermoplastic composites, eds. K. Oksman and M. Sain, Woodhead Publisher 2007
Wood Handbook samt literatur som ges ut för studenter vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Tentamen4.0TG G U 3 4 5
0005Laboration2.0TG U G#
0006Inlämningsuppgift1.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.