Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillverkningsmetoder II 7,5 högskolepoäng

Manufacturing Processes II
Avancerad nivå, T7019T
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Produktionsteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Maskinteknik

Behörighet

Kurser i tillverkningsteknik (T0013T/T0019T) och hållfasthetslära (M0011T) eller liknande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Studenterna ska:
  • visa fördjupade kunskaper om olika bearbetnings-, formnings- samt svetsningsmetoder.
  • visa en fördjupad kännedom om de olika metoderna, såväl teoretiska som praktiska betraktelsesätt samt den tillhörande   terminologin
  • ha insikt i utvecklings och forskningsfronten inom respektive område.
Vidare skall studenten efter avslutad kurs kunna:
  • applicera skärmekanik för bearbetningsapplikationer
  • applicera teori och analysmetod för svetsning med tyngdpunkt mot laser- och laserhybridsvetsning.
  • applicera plasticitetslära på formningsapplikationer
  • planera, tolka, analysera och presentera resultat från praktiska försök.
  • kritiskt tolka och analysera forskningsartiklar inom området.


Kursinnehåll

Fördjupning gällande spånskärande bearbetning, svetsning och plåtformning som belyser det faktorer som påverkar respektiver metod och dess inverkan produktegenskaper. Detta innefattar underliggande teorier, processförståelse samt analytiska modeller och simuleringsmodeller för processanalys.


Genomförande

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarium, laborationer och inlämningsuppgifter. På föreläsningar ges teoretisk bakgrund, motiveringar, förklaringar samt exempel på tillämpningar av aktuellt kursavsnitt.

Laborationer ägnas åt att praktiskt belysa vissa avsnitt inom kursen. Laborationer, seminarium och inlämningsuppgifter är obligatoriska.


Examination

Skriftlig tentamen med differentierade betyg. För slutbetyg fordras förutom godkänd tentamen godkända laborationer, seminarium och övningsuppgifter.


Övrigt

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med T0017T.


Examinator
Torbjörn Ilar

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Utvalda kapitel från:
Childs, Metal Machining, ISBN 0-340-69159
Kompletterande material delas ut under kursen

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig tentamenG U 3 4 56.00ObligatoriskH10
0002LaborationerU G#1.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Instiutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2010-06-08

Reviderad
av HUL Niklas Lehto 2020-02-14