Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kompositer, Design & Numeriska Metoder 7,5 högskolepoäng

Composites: Design and Numerical Methods
Avancerad nivå, T7020T
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Polymerteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik
Ingår i huvudområde
Materialteknik

Behörighet

Kunskaper/kurser i Hållfasthetslära och Kompositmaterial, ex M0011T och T7012T eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • Ha förmågan att formulera materialmodeller och genomföra numerisk parametrisk analys (FEM) av kompositmaterialets egenskaper
 • Kunna planera och genomföra mekanisk provning av kompositmaterial och analysera kompositernas mekaniska egenskaper
 • Formulera randvillkor, analysera spänningskoncentrationer och brottförlopp i kompositstrukturer.
 • Designa och optimera struktur av kompositmaterial med användning av numeriska simuleringar och experimentella verifieringar
 • Kunna använda principer av homogenisiering och analys på olika längdskalor
 • Arbeta i grupp, både som gruppmedlem och som projektledare.
 • A nalysera   resultat och presentera dem både skriftligt (teknisk rapport) och muntligt (presentation).

Kursinnehåll

Analys av kompositer med hierarkisk struktur på mikro- meso-och makroskalan

Mekanisk prestanda av enkla kompositstrukturer under termisk och mekanisk belastning

 • användning av mjukvara för enkelriktade fiberkompositer och laminat (datorprogram LAP)
 • jämvikt   och randvillkor
 • analytiska lösningar
 • numeriska lösningar med finita element (ANSYS)
 • analys av skadeutveckling och brott
 • mekanisk provning av material och strukturer (metoder, planering och analys)
 • FEM simulering av experiment och strukturer

Design principer med kompositer i flyg-, bil- och vindenergi industrier

Projekt med egen design av lastbärande kompositstruktur, simuleringar, tillverkning och experiment


Genomförande

Föreläsningar, projektarbete som inkluderar numeriska simuleringar (FEM) och experiment (mekanisk provning) i grupper med 3-4 studenter, presentation i seminarier och skriftlig rapport


Examination
Muntlig tentamen och projektrapport

Övrigt
Goda kunskaper i engelska.

Examinator
Roberts Joffe

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Kurslitteraturen består av kapitel från olika lärobok och naturvetenskaplig artiklar.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Muntlig tentamenG U 3 4 52.00ObligatoriskH14
0004ProjektU G#5.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Niklas Lehto, huvudansvarig utbildningsledare 2020-11-03