KURSPLAN

Avancerad bergmekanik 7,5 Högskolepoäng

Advanced rock mechanics
Avancerad nivå, T7022B
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2012-03-14

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-06-17

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

T0013B Berganläggningsteknik motsvarande kunskaper inom bergmekanik och bergbyggnadsteknik. T0014B/T7001B Introduktion till bergmekanik/Bergmekanikens grunder T7002B Dimensionering av bergkonstruktioner eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kursens syfte är att ge studenten en inblick i den forskning som pågår inom forskningsämnet berganläggningsteknik/bergmekanik.Vidare kommer kursen att ge en specialisering inom två av dessa forskningsområden

Kursinnehåll
En översikt av pågående forskning inom ämnet Fördjupning inom två av dessa områden, t ex numerisk analys av bergmekaniska problem, seismicitet, brott i berg, bergspänningar.

Genomförande
Föreläsningar i klassrum, inlämningsuppgifter, projektuppgift.

Examination

Betygsatta inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen betygsskala 3,4,5.

Godkända uppgifter krävs för att få godkänt.


Övrigt

Kursen ersätter nuvarande T7020B Avancerad bergmekanik (T7020B ska utgå!!)


Examinator
Savka Dineva

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter3.8U G#
0003Tentamen3.7G U 3 4 5