KURSPLAN

Gruvdesign och brytningsekonomi 7,5 högskolepoäng

Mine Design and Mining Economy
Avancerad nivå, T7026B
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institut 2019-06-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institut 2019-06-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Berg- och mineralteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Berg- och mineralteknik

Behörighet

Minst 90hp inom kurser inom väg och vattenbyggnad. Kursen T0013B Berganläggningsteknik eller motsvarande ska ingå.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kursens mål är att studenterna ska kunna använda de teoretiska grunderna samt de verktyg och metoder som används för gruvdesign och gruvplanering.

Du kommer att kunna
- förstå den övergripande tidslinjen för ett gruvprojekt

- beakta tekniska och teoretiska faktorer gällande gruvdesign, produktionsplanering och brytningsekonomi

- tillämpa mjukvara för gruvdesign och produktionsplanering

- utvärdera risker förknippade med gruvprojekt. 


Kursinnehåll

Teori för gruvdesign, gruvplanering, förprojektstudier, och brytningsekonomi

Datorstödd gruvplanering och produktionsplanering för underjordsgruvor samt dagbrott.

Riskanalys av gruvprojekt: teori, riskidentifiering och riskbedömning 


Genomförande

Lectures and excercises, övningar i mjukvara för gruvdesign och gruvplanering, assignments and a mandatory study visit. 


Examination

Quiz gällande brytningsekonomi

Inlämningsuppgift 1: datorstödd gruvdesign och gruvplanering

Inlämningsuppgift 2: Produktionsplanering 


Övergångsbestämmelser

Kursen baseras på T7001B samt T7013B.


Examinator
Anna Gustafson

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
E-bok, lektionsmaterial and utskick.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001QuizG U 3 4 52.00ObligatoriskV20
0002Inlämningsuppgift 1G U 3 4 51.00ObligatoriskV20
0003Inlämningsuppgift 2G U 3 4 54.50ObligatoriskV20