Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Metallbearbetning

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, T7028T
Denna kurs är framtagen i samarbete med världsledande stålföretag och handlar om det sista ledet i tillverkningen av högkvalitativa stålkomponenter. Du får lära dig det senaste inom metallbearbetning och får en internationellt efterfrågad kompetens.

Vill du vara med i frontlinjen och omforma svensk stålindustri till miljömässigt hållbar och ekonomiskt konkurrenskraftig? Kursen i Metallbearbetning handlar om att utvärdera metallers beteende under formning, med avseende på både material- och processberoende parametrar, såsom mikrostruktur, mekaniska egenskaper och modellering. Kursen inkluderar metallurgi, från slabs till slutprodukt, inklusive värmebehandling. Du lär dig att analysera och simulera metallbearbetning med enkla empiriska och semi-empiriska metoder, samt exemplifiera när finita elementmetoden kan användas för valsning. Kursen består av föreläsningar, lektioner, inlämningsuppgifter och studiebesök. 

Kursen är tvärvetenskaplig och kombinerar materialteknik med hållfasthetslära. Stålindustrin efterfrågar denna unika kunskapskombination hos sina framtida ingenjörer. Läs mer om detta stålinitiativ och möjligheterna till examensarbete och sommarjobb på följande hemsida: www.ltu.se/research/subjects/Materialteknik/2.91993 

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Jonas Edberg, Universitetslektor

Organisation: Hållfasthetslära, Hållfasthetslära, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0920-493433