Hoppa till innehållet


KURSPLAN

EEIGM-elever i åk 3 och ht i åk4 90 Högskolepoäng

Studies in Nancy for students at EEIGM
Grundnivå, U0003T
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2017-02-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G#
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända årskurs 1 och 2 på EEIGM-programmet.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Utlandsstudier - Nancy.

Kursinnehåll
Kurser i utlandet - Specifikation (inom parentes antal poäng) Termin 5 - Nancy: Numerisk analys (1) Fasomvandlingar I (2) Materials fysikaliska egenskaper (2) Reglerteknik (2) Signalbehandling (2) Polymerkemi I (2) Kemisk reaktionslära (2) Polymerkemi II (2) Kompositmaterial (1) Tyska/Spanska (1) Franska Studiebesök Termin 6 - Nancy: Kontinuumsmekanik II (2) Introduktion till finita elementmetoder (2) Hållfasthetslära (2) Pulverkarakterisering och porösa kroppar (2) Korrosion (2) Fasomvandlingar II (2) Separationsteknik (1) Polymerfysik I (2) Numerisk analys, laborationer (1) Kemisk reaktionslära, laborationer (2) Metalliska material, laborationer (2) Polymera material, laborationer (2) Tyska/Spanska (1) Projekt Studiebesök Termin 7 - Nancy: Polymerkemi III - Tillverkning (1,75) Polymerfysik II - Tillverkning (1,75) Metalliska material - Tillverkningsmetoder; Materialval (1,75) Keramiska material (1,75) Reologi (2) Kompositmaterials mekanik (2) Kemisk reaktionsteknik (2) Individuella fördjupningsuppgifter (2) Företagsledning/organisation, management (1) Kommunikation (1) Tyska/Spanska (1) Breddningskurs (1) Studiebesök (1)

Genomförande
.

Examination
Differentierade betyg ges av skolan i Nancy. Betygsskala: 0-20, 10 krävs för godkänd.

Övrigt
Undervisningen sker på franska.

Examinator
Lennart Wallström

Övergångsbestämmelser
Kursen U0003T motsvarar kursen NANEEI

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Avklarad termin30.0U G#
0002Avklarad termin30.0U G#
0003Avklarad deltermin22.5U G#
0004Avklarad deltermin7.5U G#