Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Livscykelkostandsanalys 7,5 högskolepoäng

Life Cycle Cost Analysis
Grundnivå, U0005B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämne (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval



Mål/Förväntat studieresultat

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper i livscykelkostnadsanalys inom underhåll. Efter avslutad kurs ska studenten kunna utföra grundläggande livscykelkostnadsanalyser. 


Kursinnehåll

Kursen innehåller:

· simulering av driftsäkerhetsparametrar

· metodik livscykelanalys

· metodik livscykelkostnadsanalys

· simuleringsverktyg för livscykelkostnadsanalys 


Genomförande

Undervisningen består av lektioner och inlämningsuppgifter. Vid lektionerna varvas förinspelade teoretiska moment med diskussionspass. 


Examination

För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter. Betygskriterier för 3 4 5 enligt studiehandledning. 


Examinator
Johan Odelius

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterG U 3 4 57.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-09-04