Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Tillståndsbaserat underhåll 7,5 högskolepoäng

Condition Based Maintenance
Grundnivå, U0006B
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Underhållsteknik
Ämne (SCB)
Övriga tekniska ämnen

Behörighet

Grundläggande behörighet


UrvalMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall visa grundläggande kunskap och förståelse för oförstörande provning, tillståndsövervakning och tillståndsbaserat underhåll. Studenten skall ha färdighet och förmåga att utföra provning och mätningar för tillståndkontroll och tillämpa adekvata analysmetoder. 


Kursinnehåll

Kursen innehåller:

· Sensorer och mätteknik

· Oförstörande provning

· Tillståndsövervakning 

· Nedbrytningsmodeller och prediktion

· Datainsamling och analys 


Genomförande

Undervisningen består av lektioner och laborationer. I kursen ingår att självständigt utföra provning. inspektion eller tillståndsövervakning av valda industriella system 


Examination

För godkänt betyg krävs godkända laborationer och inlämningsuppgift. 


Examinator
Matti Rantatalo

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterG U 3 4 54.00ObligatoriskH19
0002LaborationerU G#3.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2019-09-04