Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Natur och teknik i förskola

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, U0007P
Det här är en kurs för den som är intresserad av barns lärande i naturvetenskap och teknik i förskolans och förskoleklassens verksamhet.

Kursen utvecklar förmågan stimulera och utmana barn i deras utforskande av omvärlden och möta deras frågor. Utgångspunkten tas i gällande styrdokument och aktuell forskning.  I undervisningen varvas teoretiska moment med många praktiska och laborativa inslag såväl inom- som utomhus. Kursen bedrivs på kvartsfart vilket konkret innebär 5 fysiska heldagsträffar med mellanliggande självstudier spridda under vårterminen. Alla fysiska träffar är inte obligatoriska och nätbaserad undervisning kommer att förekomma vilket innebär att kursen också är möjlig att läsa på distans.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Stefan Sollander, Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt

Organisation: Pedagogik, Pedagogik språk och Ämnesdidaktik, Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Telefon: 0920-493007