Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Natur och teknik i förskola

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, U0007P
Det här är en kurs för den som är intresserad av barns lärande i naturvetenskap och teknik i förskolans och förskoleklassens verksamhet.

Kursen utvecklar förmågan stimulera och utmana barn i deras utforskande av omvärlden och möta deras frågor. Utgångspunkten tas i gällande styrdokument och aktuell forskning.  I undervisningen varvas teoretiska moment med många praktiska och laborativa inslag såväl inom- som utomhus. Kursen bedrivs på kvartsfart vilket konkret innebär 5 fysiska heldagsträffar med mellanliggande självstudier spridda under vårterminen. Alla fysiska träffar är inte obligatoriska och nätbaserad undervisning kommer att förekomma vilket innebär att kursen också är möjlig att läsa på distans.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Stefan Sollander

Stefan Sollander, Universitetsadjunkt, Universitetsadjunkt

Organisation: Matematik och lärande, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Telefon: 0920-493007