KURSPLAN

Koreografi 7,5 högskolepoäng

Choreography
Grundnivå, U0017G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekten för Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-08

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0010G, Fortsättningskurs i dans och lärande 1, 15 hp


Urval

Antagningsprov


Platsfördelning
Alternativa: 100%


Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha en väl utvecklad dansteknik och expressivitet i dans, fördjupat sin konstnärliga kunskap samt vidareutvecklat sin pedagogiska medvetenhet och skicklighet inom området koreografi. 

Kursen består av 2 moment. 

Lärandemål för ”Moment 1: Dansgestaltning 5 hp” 
Efter avslutat moment ska studenten kunna: 
a) praktiskt gestalta sin väl utvecklade dansteknik, expressivitet och dynamik. 
b) tillämpa, analysera och dokumentera olika koreografiska signaturer och koreografiska verktyg vid skapandet av koreografi. 
c) utveckla egna idéer och skapa en koreografi med utgångspunkt i koreografiska signaturer och koreografiska verktyg. 
d) kritiskt reflektera över, analysera och dokumentera sitt eget och andras arbete inom området koreografi ur olika aspekter. 

Lärandemål för ”Moment 2 : Dans och lärande, 2,5 hp” 
Efter avslutat moment ska studenten kunna: 
e) utveckla idéer och förmedla hur olika konstarter kan ingå i konstnärliga processer i samarbete med andra. 
f) utveckla och undervisa det konstnärligt pedagogiska utvecklingsarbetet där eleverna själva ska skapa koreografi.Kursinnehåll
Moment 1: Dansgestaltning
•    Dansgestaltning
•    Koreografiskt arbete

Moment 2: Dans och lärande
•    Dans i relation till andra konstarter
•    Kompositionsmetoder - metodutvecklingsarbete

Genomförande
Undervisningen består av kontinuerlig dansträning, föreläsningar, självständiga studier, konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete, dansföreställningar, diskussioner, reflektioner och litteraturstudier.

Examination
Moment 1: Dansgestaltning 
Prov 1) Individuell praktisk gestaltning i dans (mål a) 
Prov 2) Individuell praktisk examination - koreografisk gestaltning (mål b och c) 
Prov 3) Individuell skriftlig examination (mål d) 

Moment 2: Dans och lärande 
Prov 4) Individuell muntlig och praktisk examination av dansundervisning (mål e,f) 

För VG på hela kursen krävs VG på 2 av 3 prov. 

Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen. 


Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Skolverket. (2011), Gymnasieskolan 2011 (Gy11). Stockholm : Statens skolverk

Övrig kurslitteratur tas fram i samråd med undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
00151 Individuell praktisk examinationU G VG *2.00ObligatoriskH19
00162 Individuell praktisk examinationU G VG *2.00ObligatoriskH19
00173 Individuell skriftlig examinationU G#1.00ObligatoriskH19
00184 Individuell muntlig och praktisk examinationU G VG *2.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.