Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dansimprovisation och komposition 7,5 högskolepoäng

Dance Improvisation and Composition
Grundnivå, U0018G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0010G, Fortsättningskurs i dans och lärande 1, 15hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha en väl utvecklad dansteknik och expressivitet i dans, fördjupat sin konstnärliga kunskap samt vidareutvecklat sin pedagogiska medvetenhet och skicklighet inom området improvisation och komposition. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 
a) praktiskt gestalta sin väl utvecklade dansteknik, expressivitet och dynamik. 
b) praktiskt tillämpa improvisationstekniker och olika kompositionsmetoder på en fördjupad nivå såväl individuellt som i grupp 
c) redogöra för, analysera och kritiskt reflektera över improvisationstekniker, kompositionsmetoder och den konstnärliga processen på en fördjupad nivå. 
d) planera, skapa, undervisa och utvärdera improvisationstekniker på en grundläggande nivå. Kursinnehåll
  • Dansgestaltning 
  • Improvisation och komposition 
  • Konstnärlig process 
  • Didaktik 


Genomförande

Undervisningen består av kontinuerlig dansundervisning, föreläsningar, självständiga studier, grupparbeten, diskussioner, reflektioner och litteraturstudier.


Examination
Prov 1) Individuell praktisk gestaltning av dans – Dansgestaltning (mål a) 
Prov 2) Individuell praktisk gestaltning av dans – Improvisation och komposition (mål b) 
Prov 3) Individuell examination - Improvisationsteknik och konstnärlig process (mål c) 
Prov 4) Individuell praktisk tillämpning av dansundervisning - didaktik (mål d) 

För betyget VG på hela kursen krävs VG på två av tre prov. 


Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Skolverket. (2011), Gymnasieskolan 2011 (Gy11). Stockholm : Statens skolverk

Referens
Bonjour, M. Kompendium, Den franska Danse au cour-modellen (Delas ut vid kursstart)

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
00141 Individuell praktisk examinationU G VG *2.00ObligatoriskH19
00152 Individuell praktisk examinationU G VG *2.00ObligatoriskH19
00163 Individuell muntlig och praktisk examinationU G VG *1.00ObligatoriskH19
00174 Individuell praktisk examinationU G VG *2.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten för institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-12

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14