Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Examensarbete i dans och lärande

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, U0022G
Skriftligt examensarbete inom området dans och lärande, 15 Hp.

Kursen innebär planering och genomförande av ett självständigt arbete inom området dans med förankring i gestaltande lärprocesser. Arbetet skall presenteras i en skriftlig rapport som granskas och försvaras vid ett seminarium. Studentent skall inom kursens ram fungera såväl som respondent (författare) som opponent (granskare). Kursen kan, i kombination med relevanta ämneskunskaper inom dansområdet, ge behörighet till Kompletterande pedagogisk utbildning.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor och svar

Frågor om ansökan, behörighet och antagning

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.