Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Examensarbete i dans och lärande

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, U0022G
Skriftligt examensarbete inom området dans och lärande, 15 Hp.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2016