KURSPLAN

Huvudinstrument med ensemble 2 7,5 Högskolepoäng

Main Instrument with Ensemble 2
Grundnivå, U0032G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Vår 2019 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Huvudinstrument med ensemble 1 (U0031G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

-    ha kunskaper om sitt huvudinstrument och dess repertoar
-    kunna instudera och framföra en för genren representativ repertoar
-    kunna spela i ensemble på en grundläggande nivå


Kursinnehåll

Kursen innehåller:

-    instrumentalundervisning
-    undervisning i ensemblespel


Genomförande

Undervisning i instrument och ensemble enskilt och i grupp.


Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda arbetsuppgifter.


Examinator
Maria Juuso Engström

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, fonogram och andra musikalier meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Huvudinstrument, fortlöpande redovisning3.0TG U G#
0002Huvudinstrument, slutredovisning1.5TG U G VG
0003Ensemble, fortlöpande redovisning2.0TG U G#
0005Ensemble, slutredovisning1.0TG U G#