Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Praktisk instrumentkännedom 2 7,5 högskolepoäng

Practical Instrument knowledge 2
Grundnivå, U0035G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Praktisk instrumentkännedom 1 (U0034G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten
-    ha goda kunskaper om klassmusikinstrument
-    ha kunskap om arrangering för musicerande i grupp
-    uppvisa goda spelfärdigheter på klassmusikinstrument
-    kunna organisera och planera för musicerande i grupp.


Kursinnehåll

Kursen innehåller musicerande på de vanligast förekommande klassmusikinstrumenten samt arrangering för klassmusicerande.


Genomförande

Undervisning i instrument och ensemble enskilt och i grupp.


Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.
Slutexamination sker i slutet av kursen.


Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, fonogram och andra musikalier meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InstrumentU G#3.00ObligatoriskH14
0002EnsembleU G#2.00ObligatoriskH14
0003MetodikU G#1.00ObligatoriskH14
0004SlutredovisningU G VG *1.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13