Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Bruksgitarr med sång 7,5 högskolepoäng

Chord Instrument - Guitar with Singing
Grundnivå, U0040G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Bruksämne 1 (U0014G)


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

  • uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i sång
  • uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i ackordspel
  • uppvisa fördjupade färdigheter i att ackompanjera egen och andras sång.

Kursinnehåll

Kursen består av

  • ackompanjemang och ackordspel på gitarr
  • sång.

Genomförande

Undervisning sker i form av gruppundervisning och enskild handledning.


Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.


Examinator
Viktoria Noren

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH15
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17