Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dans och lärande i grundskolan 7,5 högskolepoäng

Dance and Learning in the Primary School
Grundnivå, U0041G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Grundläggande behörighet samt U0010G, Fortsättningskurs i dans och lärande 1, 15hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha en väl utvecklad dansteknik och expressivitet i dans, fördjupat sin konstnärliga kunskap samt vidareutvecklat sin pedagogiska medvetenhet och skicklighet inom dans som konstform i skolan.

Lärandemål för ”Moment 1: Dansgestaltning, 3 hp” 
Efter avslutat moment ska studenten kunna: 
a) praktiskt gestalta sin väl utvecklade dansteknik, musikalitet och spatiala förmåga

Lärandemål för ”Moment 2: Dans och lärande, 4,5 hp” 
Efter avslutat moment ska studenten kunna: 
b) planera, utveckla och undervisa dansen som konstform som en metod för lärande i ett annat ämne med utgångspunkt från kursplaner i Lgr11 
c) planera, utveckla och undervisa dans som konstform i grundskolan. Kursinnehåll
  Moment 1: Dansgestaltning: 
  • Dansgestaltning 
Moment 2: Dans och lärande 
  • Didaktik för obligatorisk dansundervisning i grundskolan 
  • Didaktik för dans och annat ämne 
  • Konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete Genomförande

Undervisningen består av kontinuerlig dansundervisning, föreläsningar, dansföreställningar, konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete, självständiga studier, grupparbeten, diskussioner, reflektioner och litteraturstudier.


Examination
Moment 1: Dansgestaltning 
Prov 1) Individuell praktisk gestaltning av dans – Dansgestaltning (mål a) 

Moment 2: Dans och lärande 
Prov 2) Individuell praktisk tillämpning av undervisning inom dans och annat ämne (mål b) 
Prov 3) Individuell praktisk tillämpning av dansundervisning (mål c)

För betyget VG på hela kursen krävs VG på två av tre prov.

Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen. 
Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen fastställs senast 10 veckor före kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
00071 Individuell praktisk examinationU G VG *2.00ObligatoriskH19
00082 Individuell praktisk examinationU G VG2.50ObligatoriskH19
00093 Individuell praktisk examinationU G VG *3.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14