KURSPLAN

Huvudinstrument och ensemble 1 7,5 högskolepoäng

Main Instrument and Ensemble 1
Grundnivå, U0045G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkänt antagningsprov till ämneslärare, inriktning musik.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
  Efter avslutad kurs ska studenten:

-    ha grundläggande kunskaper om sitt huvudinstrument och dess repertoar 
-    ha en grundläggande förmåga att instudera och framföra en för genren representativ repertoar 
-    kunna spela i ensemble på en grundläggande nivå


Kursinnehåll
  Kursen innehåller:

-    instrumentalundervisning 
-    undervisning i ensemblespel  

Genomförande
Undervisning i instrument och ensemble enskilt och i grupp.

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda arbetsuppgifter.

Examinator
Maria Juuso

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, fonogram och andra musikalier meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Huvudinstrument, fortlöpande redovisningU G#4.00ObligatoriskH19
0002Huvudinstrument, slutredovisningU G VG1.00ObligatoriskH19
0003Ensemble, fortlöpande redovisningU G#2.00ObligatoriskH19
0004Ensemble, slutredovisningU G#0.50ObligatoriskH19