Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Huvudinstrument och ensemble 3 7,5 högskolepoäng

Main Instrument and Ensemble 3
Grundnivå, U0047G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Höst 2021 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Huvudinstrument och ensemble 2 (U0046G) eller Huvudinstrument med ensemble 2 (U0032G).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

-    ha kunskaper om sitt huvudinstrument och dess repertoar 
-    kunna instudera och framföra en för genren representativ repertoar 
-    kunna spela i ensemble på en utvecklad grundläggande nivå 


Kursinnehåll

Kursen innehåller:

-    instrumentalundervisning 
-    undervisning i ensemblespel 


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning i instrument och ensemble enskilt och i grupp.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda arbetsuppgifter.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Maria Juuso

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1
Litteratur bestående av notmaterial, fonogram och andra musikalier meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Huvudinstrument, fortlöpande redovisningU G#4.00ObligatoriskH19
0002Huvudinstrument, slutredovisningU G VG1.00ObligatoriskH19
0003Ensemble, fortlöpande redovisningU G#2.00ObligatoriskH19
0004Ensemble, slutredovisningU G#0.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15