Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Huvudinstrument och ensemble 3 7,5 högskolepoäng

Main Instrument and Ensemble 3
Grundnivå, U0047G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Huvudinstrument och ensemble 2 (U0046G) eller Huvudinstrument med ensemble 2 (U0032G).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

-    ha kunskaper om sitt huvudinstrument och dess repertoar 
-    kunna instudera och framföra en för genren representativ repertoar 
-    kunna spela i ensemble på en utvecklad grundläggande nivå 


Kursinnehåll

Kursen innehåller:

-    instrumentalundervisning 
-    undervisning i ensemblespel 


Genomförande
Undervisning i instrument och ensemble enskilt och i grupp.


Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda arbetsuppgifter.

Examinator
Maria Juuso

Litteratur. Gäller från Höst 2019 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, fonogram och andra musikalier meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Huvudinstrument, fortlöpande redovisningU G#4.00ObligatoriskH19
0002Huvudinstrument, slutredovisningU G VG1.00ObligatoriskH19
0003Ensemble, fortlöpande redovisningU G#2.00ObligatoriskH19
0004Ensemble, slutredovisningU G#0.50ObligatoriskH19

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15