Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grundkurs musik 3 15 högskolepoäng

Basic Course in Music 3
Grundnivå, U0048G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända antagningsprov till ämneslärare inriktning musik


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs: 

- uppvisa utvecklade kunskaper om och i musikteoretiska begrepp såsom musiklära, satslära och gehör
- uppvisa god färdighet i ensemblespel på klassmusikinstrument 
- kunna arrangera för musicerande i klass/grupp
- kunna organisera, planera och leda undervisning i ensemblespel
- kunna reflektera kring olika undervisningsmetoder i klassmusik
- kunna reflektera kring, och analysera den egna utvecklingen och det egna lärandet 
- redogöra för goda kunskaper och färdigheter i sång
- redogöra för goda kunskaper och färdigheter i ackordsspel i valt ackordsinstrument 
- redogöra för goda färdigheter i att ackompanjera egen och andras sång 

Kursinnehåll
- Musikteori/gehör

Klassmusik:
- Ensemblespelsundervisning 
- Metodik
- Hantering av musikutrustning

Bruksämne
- Ackordsinstrument
- Sång  

Genomförande
- Grupplektioner i musikteori/gehör
- Ensemblespel och ensembleledning i grupp
- Gruppundervisning och enskild undervisning i Bruksämne 

Examination
- Individuell examination genom godkända tentamina i musikteori/gehör.
- Fortlöpande redovisning av förelagda ensemble- och ensembleledningsuppgifter samt en konsert. 
- Godkända fortlöpande redovisningar av förelagda uppgifter inom Bruksämne samt slutredovisning.  

Examinator
Leo Holmberg

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kurslitteratur tillhandahålls i Canvas.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Bruksämne 1U G#6.50ObligatoriskH20
0002KlassmusikU G#6.50ObligatoriskH20
0003Musikteori och GehörU G#2.00ObligatoriskH20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14