Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grundkurs musik 4 7,5 högskolepoäng

Basic course in music 4
Grundnivå, U0049G
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända antagningsprov till ämneslärare inriktning musik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
- uppvisa utvecklade kunskaper om och i musikteoretiska begrepp såsom musiklära, satslära och gehör
- uppvisa god praktisk och didaktisk färdighet i ensembleledning 
- uppvisa god praktisk och didaktisk färdighet i körledning 


Kursinnehåll
- Musikteori/gehör
- Ensembleledning
- Körledning


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Grupplektioner i musikteori, gehör, ensembleledning och körledning.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, noterade inlämningsuppgifter, samt klingande redovisningar.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Leo Holmberg

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Material som används i kursen tillhandahålls av undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Ensembleledning och körledningU G VG5.50ObligatoriskH21
0002Musikteori och GehörU G#2.00ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11