Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Industriprojekt utomlands 30 Högskolepoäng

Industrial project abroad
Avancerad nivå, U7001T
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Terminerna 1-8 på EEIGM programmet.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
.

Kursinnehåll
.

Genomförande
.

Examination
.

Examinator
Lennart Wallström

Övergångsbestämmelser
Kursen U7001T motsvarar kursen EEIIP5

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Redovisning30.0U G#

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik 2007-02-28, att gälla från H07.

Reviderad
av Mats Näsström 2016-02-15