Hoppa till innehållet


KURSPLAN

EEIGM Utlandsstudier åk4 vt 30 Högskolepoäng

EEIGM Exchange studies year 4
Avancerad nivå, U7002T
Version
Kursplan gäller: Vår 2017 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G#
Ämne
Materialteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Materialteknik

Behörighet

Termin 1-7 på EEIGM-programmet.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Utlandsstudier.

Kursinnehåll
Kurser i utlandet - Specifikation Termin 8 -  Obligatoriska kurser: Ritteknik Datorstödd konstruktion Verktygsmaterialens mekaniska egenskaper Biomaterial Sammanfogningsteknik Mekaniska test- och provningsmetoder Oförstörande materialprovning eller Korrosion och korrosionsskydd Nedbrytning av material Utmattning Brott och brottmekanik Valbara kurser: Speciallegeringar Materialprovning Plasticitetsteori Kvantitativ fasanalys och tolkning av tredimensionella kristallstrukturer Tunna organiska skikt - tillverkning och egenskaper Lim- och limningsteknologi Experimentell bestämning av polymera materials egenskaper Polymera materials struktur och fysikaliska egenskaper Röntgen-testmetoder Högupplösande mikroskopiska metoder Vågrörelselära - Elektromagnetiska och elastiska vågor Akustisk avbildning Tryckkärlskonstruktion Montageteknik eller Biomaterial Keramiska material Materialkarakterisering Kompositer Polymerers nedbrytning Processimulering Metalliska speciallegeringar Polymerteknologi

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination
Differentierade betyg ges av respektive utländskt universitet.

Övrigt
Unvervisningen sker på landets hemspråk.

Övergångsbestämmelser
Ersätter  kurserna U0001T och U0005T och kan inte ingå tillsammans i examen.

Examinator
Lennart Wallström

Övergångsbestämmelser
Kursen U7002T motsvarar kursen m7025T

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Avklarad termin30.0U G#

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2016-06-17

Reviderad
av Mats Näsström 2016-06-17