Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dans och genreprofilering 30 högskolepoäng

Dance and genre profiling
Avancerad nivå, U7004G
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Bo Jonsson, Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-06-17

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: Grundkurs i dans och lärande 1 (U0003G), Grundkurs i dans och lärande 2 (U0004G), Fortsättningskurs i dans och lärande 1 (U0010G).


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha uppnått en fördjupad kunskap inom sin specifika dansprofilering samt kunna bedöma sin egen utveckling av gestaltning i dans. Studenten skall också ha tillägnat sig djup kunskap i och om dansämnenas specifika karaktär samt bedriva konstnärlig gestaltning och dansinterpretation.

Kursen består av 2 delmoment.
Lärandemål för "Moment 1: Dansgestaltning, 21 hp"  
Efter avslutat moment ska studenten kunna: 
a) praktiskt gestalta sin fördjupade dansteknik inom sin specifika dansgenre
b) självständigt skapa dans utifrån ett fördjupat konstnärligt perspektiv. 
c) planera, genomföra och utvärdera ett metodutvecklingsarbete – möten i dans, för skilda målgrupper. 

Lärandemål för ”Moment 2: Danskunskap & Lärande i dans, 9 hp”
d) jämföra den svenska gymnasieskolan med annan motsvarighet
e) redogöra för och kritiskt reflektera över dansinterpretation.
f) tillämpa dansanalys av koreografiska verk på en fördjupad nivå. 
g) genomföra, redogöra för och utvärdera ett konstnärligt pedagogiskt utvecklingsarbete. 
h) gestalta, bedöma och analysera sina egna fördjupade danskunskaper. Kursinnehåll

Moment 1: Dansgestaltning
• Dansundervisning
• Eget skapande i dans
• Metodutvecklingsarbete

  Moment 2: Danskunskap & Lärande i dans
• Interpretation i dans
• Egen profilering inom konstnärligt pedagogiskt arbete. 
• Bedömning i dans  


Genomförande
Kontinuerlig dansundervisning, handledning, självständigt arbete, grupparbete, föreläsningar, reflektion, instudering och litteraturstudier.

Examination
Prov 1) Kontinuerlig under terminen: Individuell praktisk gestaltning i dans – Dansgestaltning (mål a) 
Prov 2) Individuellt praktiskt gestaltande i dans – Eget skapande  (b) 
Prov 3) Ind. praktisk och skriftlig examination -Metodutvecklingsarbete  (mål c) 
Prov 4) Individuell muntlig examination – Gymnasieskolan (mål d)
Prov 5) Individuell skriftlig examination - Interpretation i dans (mål e & f) 
Prov 6) Individuell skriftlig examination - Konstnärligt pedagogiskt arbete (mål g) 
Prov 7) Individuell skriftlig examination - Bedömning i dans (mål h) 

För VG på kursen krävs VG på 15 hp.

Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Skolverket. (2011), Gymnasieskolan 2011 (Gy11). Stockholm: Statens skolverk
Andersson, N. (2014). Assessing dance - A phenomenological study of formative assessment in dance education. Nordic journal of art and research.
Koreografier (skriftserien Kairos nr 13):
Merce Cunningham, ”Rum, tid och dans”
Baudoin, Patricia och Gilpin, Heidi: En växande perfekt oordning: William Forsythe och försvinnandets arkitektur
Söderqvist, Agneta (2004) Konst skall vara som en sträng mellan jord och himmel - En bok om koreografen Per Jonsson

Referenslitteratur:
Andersson, N. (2016). Communication and shared understanding of assessment: a phenomenological study of assessment in Swedish upper secondary dance education. Diss. (sammanfattning) Luleå : Luleå tekniska univ., 2016. Luleå.
Bonjour, M. Kompendium, Den franska Danse au cour-modellen

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
00131 Individuell praktisk examinationU G VG *9.00ObligatoriskH19
00142 Individuell praktisk examinationU G VG *7.00ObligatoriskH19
00153 Individuell praktisk och skriftlig examinationU G VG *5.00ObligatoriskH19
00164 Individuell muntlig examinationU G#1.50ObligatoriskH19
00175 Individuell skriftlig examinationU G VG *3.00ObligatoriskH19
00186 Individuell skriftlig examinationU G VG *3.00ObligatoriskH19
00197 Individuell skriftlig examinationU G#1.50ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.