Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Huvudinstrument med ensemble 4 7,5 Högskolepoäng

Main Instrument with Ensemble 4
Avancerad nivå, U7010G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Vår 2019 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Huvudinstrument med ensemble 3 (U0033G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

-    ha goda kunskaper om sitt huvudinstrument och dess repertoar
-    kunna instudera och framföra en för genren representativ repertoar
-    kunna uppvisa goda färdigheter i ensemblespel
-    kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet


Kursinnehåll

Kursen innehåller:

-    instrumentalundervisning
-    undervisning i ensemblespel


Genomförande

Undervisning i instrument och ensemble enskilt och i grupp.


Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda arbetsuppgifter.


Examinator
Maria Juuso Engström

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, fonogram och andra musikalier meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Huvudinstrument, fortlöpande redovisning3.0TG U G#
0002Huvudinstrument, slutredovisning1.5TG U G VG
0003Ensemble, fortlöpande redovisning2.0TG U G#
0005Ensemble, slutredovisning1.0TG U G#

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14