KURSPLAN

Klassmusik 7,5 Högskolepoäng

Classroom music
Avancerad nivå, U7015G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Grundkurs musik 1 (U0037G) och Grundkurs musik 2 (U0038G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

•    uppvisa goda spelfärdigheter på klassmusikinstrument
•    uppvisa god färdighet i ensemblespel på klassmusikinstrument
•    kunna visa på kunskap och färdighet i användandet av PA och annan teknisk utrustning som används i instrument- och ensemblesammanhang
•    Kunna arrangera för musicerande i klass/grupp
•    kunna organisera, planera och leda undervisning i ensemblespel
•    kunna redogöra för olika undervisningsmetoder i klassmusik
•    kunna reflektera och analysera kring den egna utvecklingen och det egna lärandet.


Kursinnehåll

Kursen innehåller:

•    ensemblespelsundervisning
•    instrumentalundervisning
•    metodik
•    PA-teknik, Instrumentteknik.


Genomförande

Undervisningen genomförs genom ensemblespel och individuella övningsuppgifter. Studenternas enskilda och gemensamma arbeten presenteras och diskuteras tillsammans med övriga studenter för att på så sätt skapa en kreativ och lärande miljö.


Examination

Examination sker genom praktisk redovisning av förelagda instrumental-, ensemble-, och ensembleledningsuppgifter samt en konsert.


Examinator
Leo Holmberg

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av fonogram och musikalier meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Instrument1.5TG U G#
0002Ensemble2.5TG U G#
0003Metodik2.5TG U G#
0004Slutredovisning1.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.