Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Klassrumsinstrument 2 7,5 högskolepoäng

Classroom Instrument 2
Avancerad nivå, U7020G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G#
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Klassmusik (U7015G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

  • uppvisa fördjupade kunskaper om sitt instrument och dess repertoar
  • uppvisa en utvecklad och fördjupad färdighet på sitt instrument, tekniskt och konstnärligt
  • kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet.

Kursinnehåll

Kursen innehåller musicerande och speltekniska övningar.


Genomförande

Kursen genomförs enskilt och/eller i grupp.


Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter.
Slutexamination sker i form av uppspelning.


Examinator
Leo Holmberg

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial och fonogram meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Fortlöpande redovisningU G#6.00ObligatoriskH15
0002SlutredovisningU G#1.50ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13