KURSPLAN

Huvudinstrument med ensemble 7 7,5 Högskolepoäng

Main Instrument with Ensemble 7
Avancerad nivå, U7021G
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudansvarig utbildningsledare KKL 2015-02-18

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2018-02-14

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Huvudinstrument med ensemble 6


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten

-    ha mycket goda kunskaper om sitt huvudinstrument och dess repertoar
-    kunna uppvisa mycket god färdighet i att instudera och framföra musik i ett flertal stilar inom sin genre
-    kunna uppvisa mycket god färdighet i ensemblespel
-    kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet
-    kunna omsätta kunskaper i instrumentspel och ensemblespel i ett didaktiskt sammanhang


Kursinnehåll

Kursen innehåller:

-    instrumentalundervisning
-    undervisning i ensemblespel


Genomförande

Undervisning i instrument och ensemble enskilt och i grupp.


Examination

Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda arbetsuppgifter.


Examinator
Maria Juuso Engström

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteraturen består av notmaterial, fonogram och andra musikalier.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Huvudinstrument, fortlöpande redovisning3.0TG U G#
0002Huvudinstrument, slutredovisning1.5TG U G VG
0003Ensemble, fortlöpande redovisning2.0TG U G#
0005Ensemble, slutredovisning1.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.