KURSPLAN

Dans och kunskapsbildning 15 högskolepoäng

Dance and Knowledge Building
Avancerad nivå, U7026G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Dans
Ämnesgrupp (SCB)
Dans

Behörighet

Dans och genreprofilering (U7004G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 

a) praktiskt gestalta sin dansteknik, expressivitet och dansgenrers specifika särart på en avancerad nivå. 
b) självständigt och på en fördjupad nivå kritiskt reflektera över den egna utvecklingsprocessen för att utveckla färdigheter i dans. 
c) tillämpa dansanalys av koreografiska verk på en fördjupad nivå. 
d) tillämpa och utvärdera dansundervisning för elever i skolväsendet utifrån gällande styrdokument och ett konstnärligt pedagogiskt perspektiv på en avancerad nivå. 
e) planera, förankra, genomföra, redogöra för och utvärdera ett konstnärligt pedagogiskt metodutvecklingsarbete - dansturné. 
f) argumentera för betydelsen av elevers tillgång till dans som uttrycksform. 
g) synliggöra dansen i media och kritiskt reflektera över dansen som uttrycksform


Kursinnehåll
  • Dansgestaltning
  • Dansanalys
  • Didaktik
  • Metodutvecklingsarbete - dansprojekt
  • Kommunikation och media

Genomförande
Undervisningen består av kontinuerlig dansundervisning, föreläsningar, självständiga studier, fältstudier, didaktik, diskussioner och litteraturstudier.

Examination
Moment 1: Dansgestaltning
Prov 1) Individuell praktisk gestaltning i dans – Dansgestaltning 1
Prov 2) Individuell skriftlig examination - utvecklingsprocessen

Moment 2: Danskunskap
Prov 3) Individuell skriftlig och muntlig

Moment 3: Dans och kunskapsbildning
Prov 4) Individuell praktisk tillämpning av dansundervisning och skriftlig examination – Didaktik
Prov 5) Individuell muntlig presentation- kommunikation och media

För att få VG i kursen krävs betyget VG i prov 1 och 4.

Examinator
Cecilia Björklund-Dahlgren

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur fastställs senast 10 veckor innan kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
00061 Ind. praktisk gestaltning i dans Dansgestaltning moment 1U G VG6.00ObligatoriskH19
00072 Individuell skriftlig examination moment 1U G VG1.00ObligatoriskH19
00083 Individuell skriftlig och muntlig examination moment 2U G VG2.00ObligatoriskH19
00094 Ind. praktisk tillämpn. och skriftlig ex. didaktik mom. 3U G VG5.00ObligatoriskH19
00105 Ind. muntlig examination kommunikation och media moment 3U G VG1.00ObligatoriskH19

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.