Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Praktisk instrumentkännedom 3 7,5 högskolepoäng

Practical Instrument knowledge 3
Avancerad nivå, U7027G
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Praktisk instrumentkännedom 2 (U0035G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten
  • uppvisa goda kunskaper om ensemblespel i grupp
  • uppvisa goda kunskaper om arrangering för klassensemble
  • uppvisa god kunskap i att metodiskt organisera och leda musicerande i grupp

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
  • uppvisa goda sepltekniska färdigheter på de vanligast förekommande klassmusikinstrumenten
  • uppvisa goda färdigheter i arrangering för klassensemble

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
  • kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet

Kursinnehåll
Kursen innehåller undervisning och musicerande på de vanligast förekommande klassmusikinstrumenten samt arrangering för klassensemble och ensemblemetodik

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning i instrument och ensemble enskilt och i grupp

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda uppgifter
Slutexamination sker i slutet av kursen

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen.Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mathias Lundqvist

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3
Litteratur bestående av notmaterial, fonogram och andra musikalier meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InstrumentU G VG *2.50ObligatoriskH17
0002EnsembleU G VG *2.00ObligatoriskH17
0003Arrangera för ensembleU G VG *1.00ObligatoriskH17
0004EnsemblemetodikU G VG *2.00ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-06-13