Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Huvudinstrument och ensemble 6 7,5 högskolepoäng

Main Instrument and Ensemble 6
Avancerad nivå, U7031G
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Musik
Ämnesgrupp (SCB)
Musik

Behörighet

Huvudinstrument och ensemble 5 (U7030G) eller Huvudinstrument med ensemble 5 (U7011G)


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

-    ha mycket goda kunskaper om sitt huvudinstrument och dess repertoar 
-    kunna uppvisa mycket god färdighet i att instudera och framföra musik i ett flertal stilar inom sin genre 
-    kunna uppvisa utvecklade goda färdigheter i ensemblespel 
-    kunna reflektera över den egna utvecklingen och det egna lärandet 


Kursinnehåll

Kursen innehåller:

-    instrumentalundervisning 
-    undervisning i ensemblespel 


Genomförande
Undervisning i instrument och ensemble enskilt och i grupp.

Examination
Kursen examineras individuellt genom redovisning av förelagda arbetsuppgifter.

Examinator
Maria Juuso

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Litteratur bestående av notmaterial, fonogram och andra musikalier meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Huvudinstrument, fortlöpande redovisningU G#4.00ObligatoriskV20
0002Huvudinstrument, slutredovisningU G VG1.00ObligatoriskV20
0003Ensemble, fortlöpande redovisningU G#2.00ObligatoriskV20
0004Ensemble, slutredovisningU G#0.50ObligatoriskV20

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2019-02-15