Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Food and Beverage Management

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, U7052N
Kursen är nedlagd. Sista termin: Hösten 2013