Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Master Thesis, Business administration with specialization in Hospitality and Service

15 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, U7055N
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2014