KURSPLAN

Bildjournalistik i teori och praktik 7,5 högskolepoäng

Photo Journalism, theory and practise
Grundnivå, V0026F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Prefekt Bo Jonsson 2020-08-21

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt V0021F Medielandskap i förändring


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  • berätta med bild ur ett journalistiskt perspektiv
  • förstå sammanhangets betydelse för bilden
  • självständigt kunna kameror och utrustning, dess möjligheter och begränsningar
  • förståelse för samarbetet med en skrivande journalist och med en redaktion
  • kunna arbeta självständigt med journalistisk fotografering och efterföljande bildbehandling
  • tekniska förutsättningar och begränsningar för bilder i tryck i dagspress samt webbpublicering

Kursinnehåll
  • nyhetsbild
  • feature
  • sport
  • bildreportage.

Genomförande

Kursen genomförs i form av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier, inlämningsuppgifter, produktionsarbete och egna studier utifrån kurslitteratur.


Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier, inlämningsuppgifter, produktionsarbete individuellt och i grupp.


Examinator
Camilla Hermansson

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Anden-Papadopolous, K. & M. Pantti (2013) "Re-imagening Crisis Reporting. Professional ideology of journalists and citizen eye-witnessess images". Journalism. March 25. 2013. doi: 10.1177/1464884913479055
Anden- Papadopolous, K & M. Pantti (2013) "The Media Work of Syrian Diaspora Activists. Brokering between the protest and mainstream media". International Journal of Communication. Vol 7 (2013).
Newton, J. H. (2001) The Burden of Visual Truth: the role of photojournalism in mediating reality. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates.
Meredith, Kevin, Travers, Peter (2019): Hot shots: enkla tips för bättre bilder. Stockholm: Lind & Co
Segeholm, Göran (2011) Fånga bilden! Handbok i bildjournalistik för skrivare. Kalmar: Fojo. (Finns troligen endast som begagnad)
Segeholm, Göran (2019): Bildjournalistik: idéer, begrepp och praktiska råd. Stockholm: Morfem
Sontag, S (2001) Om fotografi. Stockholm: Natur och kultur.

+ artiklar och annat studiematerial tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#4.00ObligatoriskH16
0002KursuppgifterU G#3.50ObligatoriskH16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.