Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Journalistikens metoder - text, radio och TV 7,5 Högskolepoäng

Methods of Journalism - text, radio and TV
Grundnivå, V0027F
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 2 - Höst 2017 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt V0021F Medielandskap i förändring


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Upplägg för olika inriktningar:
Radio jobbar inom inriktningarna TV och Text
TV jobbar inom inriktningarna Radio och Text
Text jobbar inom inriktningarna TV och Radio

Studenten ska efter kursen självständigt kunna:
  • samla in ett journalistiskt material
  • identifiera och lösa enklare tekniska problem  
  • bearbeta journalistiskt material
Studenten ska efter kursen med handledning kunna
  • genomföra självkörda sändningar
  • publicera journalistiskt material
  • förstå redaktionella strukturer och jobba inom inriktningarnas redaktioner 

Kursinnehåll
Journalistikens tekniska arbetsprocesser presenteras och tillämpas
Grunder i de verktyg som finns inom inriktningarna för att åstadkomma journalistiskt material

Kursen innehåller också en stor del färdighetsträning och tillämpning av journalistiska tekniker och redaktionellt arbete

Genomförande

Kursen genomförs i form av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier, inlämningsuppgifter, produktionsarbete och egna studier utifrån kurslitteratur.


Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt genom seminarier, inlämningsuppgifter, produktionsarbete individuellt och i grupp.


Examinator
Camilla Hermansson

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 2
Andersson, Ulrika (2014). Organisationsteori för mediemedarbetare: Struktur, kultur, ledarskap och medarbetarskap i medieorganisationer. Lund: Studentlitteratur,
Häger, Björn. Reporter. En grundbok i journalistik. Lund: Studentlitteratur.

Länkar till litteratur:
- Asp, Kent (red.) (2012). Svenska journalister: 1989-2011. Göteborg: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. http://www.jmg.gu.se/digitalAssets/1374/1374612_svenska-journalister_hela_boken.pdf
- Publicitetsreglerna http://po.se/regler/pressetiska-regler
- Yrkesetik www.sjf.se/yrkesfragor/yrkesetik/spelregler-for-press-radio-och-tv/yrkesregler
- Granskningsnämnden för Radio & TV http://www.radioochtv.se/tillsyn/reglerna/

Om inte länkarna fungerar kontakta ansvarig lärare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter4.0U G#
0002Kursuppgifter3.5U G#

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-08-19