Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Dagvatten

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, V7002B
Kursens övergripande mål är att öka kunskapen om vårt dagvatten med avseende på såväl miljö, ekonomi som människans välbefinnande.

Kursens mål är att studenten ska kunna beräkna flöden, volymer och dimensionera olika dagvattenanläggningar. Följande ska du kunna tillämpa/beräkna: - Flödesberäkningar (Rationella) - Perkolationsmagasin - utjämningsmagasin - dammar - våtmarker Följande begrepp skall du kunna: - beskriva och karaktärisera kvalitén på dagvatten, snö och sediment - beskriva olika dagvattenanläggningar Följande begrepp skall du känna till: - Klimatförändringens påverkan på dagvattensystemet - Kombinerat/separerat/duplikat system - bräddningar Dessutom ska du kunna följande: - förklara dagvattnets inverkan på miljö, ekonomi och människans välbefinnande

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Godecke-Tobias Blecken

Godecke-Tobias Blecken, Professor

Organisation: VA-teknik, Arkitektur och vatten, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-491394