Hoppa till innehållet
Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Hydraulik och modellering för VA-ingenjörer

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, V7008B
Denna kurs ger fördjupade kunskaper om hydrodynamiska fenomen i VA-system och ger en större förståelse för hur man kan använda sig av hydrodynamiska modelleringsverktyg för att analysera olika strömningssituationer.
Kursen är nedlagd. Sista termin: Våren 2014