Utbwebben - defaultbild för kurser swe

Hydraulik och modellering för VA-ingenjörer

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på avancerad nivå, V7008B
Denna kurs ger fördjupade kunskaper om hydrodynamiska fenomen i VA-system och ger en större förståelse för hur man kan använda sig av hydrodynamiska modelleringsverktyg för att analysera olika strömningssituationer.

Praktiserande ingenjörer som arbetar med utformning av vattenförsörjnings- och avloppssystem behöver goda kunskaper om hur vatten strömmar i kanaler, rännor och rör, liksom kunskap om pumpning av vatten. Hydrodynamisk modelleringär ett verktyg som numera används vid analys av komponenter i VA-system så som dimensionering av rörsystem samt för att kunna beräkna vattennivåer vid översvämningar. För att få en djupare förståelse av analysen är kunskaper om strömningsmekanik en förutsättning.

Kursen utgår från grundläggande kunskaper om vätskeströmning i rör och kanaler och energiekvationen och dess tillämpningar inom vätskeströmning.

Genom att koncentrera kursen till tre tillfällen under vårterminen kan förutom studenter vid LTU personer som arbetar hos tekniska konsulter, på tekniska kontor i kommuner m fl från hela Sverige delta.

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.