KURSPLAN

Projektkurs - VA - teknik 7,5 Högskolepoäng

Senior design project - Urban Water
Avancerad nivå, V7009B
Version
Kursplan gäller: Höst 2011 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-08

Reviderad
av Institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser 2011-08-17

Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
VA-teknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande behörighet, avancerad nivå

Särskild behörighet

90 hp grundläggande nivåMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- självständigt beskriva ett specifikt ämnesområde inom urbana vattensystem/VA-teknik
- avgränsa ett specifikt ämnesområde länkat till urbana vattensystem utanför ordinarie utbildningsplan, men inom intressesfären för utbildningen
- självständigt arbeta med frågor inom urbana vattensysystem som icke är väl dokumenterade eller beskrivna i tillgänglig litteratur


Kursinnehåll

Avgörs beroende på frågeställning från fall till fall. Självständigt arbete genomsyrar kursen.


Genomförande

Kursen genomförs som ett individuellt arbete där studenten arbetar självständigt med att lösa ett problem inom VA-teknik som antingen är självvalt eller valt tillsammans med handledaren. Problemet är av sådan art att en direkt lösning inte finns tillgänglig i litteraturen.


Examination
Fastställs individuellt beroende på kursupplägg.

Examinator
Maria Viklander

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Avgörs beroende på frågeställning från fall till fall.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Projektrapport7.5G U 3 4 5