Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs - VA -teknik 15 högskolepoäng

Senior design project in Urban - water
Avancerad nivå, V7010B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
VA-teknik
Ämnesgrupp (SCB)
Väg- och vattenbyggnad

Behörighet

Grundläggande kurser som berör urbana VA-system, exempelvis V0016B. Lämpliga förkunskaper avgörs av examinator före kursens start.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
• självständigt beskriva ett specifikt ämnesområde inom VA-teknik,
• avgränsa ett specifikt ämnesområde länkat till VA-teknik,
• självständigt arbeta med frågor inom VA-teknik som icke är väl dokumenterade eller beskrivna i tillgänglig litteratur,
• skriva en vetenskaplig rapport,
• ge en muntlig presentation. 

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på ett aktuellt tema inom VA-teknik. Innehållet avgörs beroende på frågeställning från fall till fall och frågeställningarna som berörs ska uppvisa viss komplexitet. Självständigt arbete genomsyrar kursen.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs som ett individuellt arbete där studenten arbetar självständigt med att lösa ett problem inom VA-teknik som antingen är självvalt eller valt tillsammans med handledaren. Problemet är av sådan art att en direkt lösning inte finns tillgänglig i litteraturen. Inom ramen för kursen ska en rapport med vetenskaplig upplägg skrivas och en muntlig presentation ges.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursens mål examineras genom en skriftlig rapport och muntlig redovisning.

Examinator
Maria Viklander

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Avgörs beroende på frågeställning från fall till fall.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001ProjektrapportG U 3 4 515.00ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-08

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17