KURSPLAN

Mediedesign - Konstnärlig grund datorgrafik 15 Högskolepoäng

Media design - Artistic foundation computer graphics
Grundnivå, W0001F
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Oskar Gedda 2011-02-04

Reviderad
av Arash Vahdat 2014-06-19

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Godkända arbetsprov


Urval

Betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Kursen syftar till att studenten ska utveckla en orienterande kunskap i konstnärliga arbetsformer, tekniker och material samt de grundläggande delarna i perspektivteckning, måleri och färglära. Den problematiserar också kunskaper om bildberättande, den klassiska dramaturgin och filmens berättarteknik.


Efter kursen skall studenten kunna:
Med viss självständighet utforma, framställa och förmedla en visuell historia.
Diskutera och analysera bilder, dramaturgi och filmer.
Använda klassiska dramaturgiska modeller i arbete med det egna berättandet.
Använda grundläggande skissteknik, formgivning och målning för att förmedla idéer på ett tydligt sätt


Kursinnehåll

Konstnärlig träning

Skissteknik:
-
 Perspektivteckning
-  Modellteckning
-  Måleri och färglära.

Stillbildsfotografi - kamerans avbildning.
Introduktion till filmanalys, filmhistoria och klassisk dramaturgi.

Filmens berättarkomponenter:
-  Bild: komposition och utsnitt
-  Kamera: vinklar och rörelse
-
 Klippning
-
 Ljus och färg
Miljö och karaktärer


Genomförande

Undervisningen sker i form av lektioner, praktiskt arbete, grupparbete och inlämningsuppgifter


Examination

Skriftlig redovisning av textanalys och beskrivning av filmens berättarteknik. Muntlig redovisning av praktiska övningar. Inlämningsuppgifter och redovisningar som ej godkänts under kursen kan kompletteras och bedöms vid nästa kurstillfälle eller efter överenskommelse. Redovisning och presentation av bilder och målningar i utställning.


Examinator
Arash Vahdat

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Art Fundamentals: Color, Light, Composition, Anatomy, Perspective and Depth, ISBN-13: 978-1909414006

Referenslitteratur, finns att låna:
Bild och budskap : ett triangeldrama om bildkommunikation, ISBN: 9789173314329
The Visual Story creating the visual Structure of Film TV and digital Media Bruce Block, ISBN-13: 978-0240807799

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tillämpning A3.0U G#
0002Tillämpning B4.5U G#
0003Inlämningsuppgifter4.5U G#
0004Skriftlig redovisning3.0U G#