KURSPLAN

Elproduktion och konsumtion 7,5 Högskolepoäng

Electricity production and consumption
Grundnivå, W0002T
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Höst 2013 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Teknikvetenskap och matematik 2011-02-04

Reviderad
av Mats Näsström 2013-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Elkraftteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivå

Särskild behörighet

FyB, KeA, MaD (Områdesbehörighet 8)Mål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten ha grundläggande kunskap omproduktionsmetoderoch produktionsanläggningar för elkraft. Miljöaspekter på detta ska vara väl bekant.  Studenten ska även ha viss kunskap om elsäkerhet.


Kursinnehåll

Kursen omfattar följande moment:

Elproduktion
Elkonsumtion
Studiebesök
Miljökunskap
Elsäkerhet

Dessutom tillkommer ett grupparbete som utförs parallellt med ämne från angränsande ämnesområden.


Genomförande

  För undervisningen används ett onlinebaserat konferenssystem genom vilket studenten kan kommunicera med lärare och kurskamrater. Studenten löser individuella uppgifter knutna till kursinnehållet parallellt med ett grupparbete som utförs helt på distans.


Examination
Godkända obligatoriska uppgifter  och muntlig eller skriftlig redovisning samt muntlig/skriftlig tentamen.

Övrigt

 

Kursen , som ges på grundnivå, ger en grund för framtida distansstudier på programmet
Studenten måste ha tillgång till MS Office eller gratisalternativet Open Office samt webbkamera och headset.

Länk till det onlinebaserade konferenssystemet: https://fronter.com/ltu/


Examinator
Martin Lundmark

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Leif Andersson, Rolf Blondell m fl: Elkraftssystem I, ( 2003) ISBN 9789147051762, Adlibris

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen - Elsäkerhet1.5U G#
0002Obligatoriska uppgifter3.0U G#
0003Redovisning3.0U G#