Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Digitala och analoga system 7,5 Högskolepoäng

Digital and analog systems
Grundnivå, W0005E
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Inbyggda system
Ämnesgrupp (SCB)
Elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 1b1/1a, Matematik 2a/2b/2c (områdesbehörighet A7). Eller: Fysik A, Matematik B (områdesbehörighet 7)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs ha grundläggande kunskaper i konstruktion och analys av digitala kretsar samt
vara orienterad om de vanligaste digitala komponenterna och deras egenskaper
vara orienterad om metoder för uppbyggnad, testning och felsökning av digitala system
ha grundläggande kunskap om digital hårdvara hos modern datorutrustning.

Studenten ska efter avslutad kurs ha grundläggande kunskap om lik- och växelströmsteori. samt:
grundläggande kunskap om komponenter och anslutande generell mätteknisk färdighet
grundläggande kunskap om signalöverföring i olika media
grundläggande kunskap om halvledare och applikationer med halvledarkomponenter.


Kursinnehåll

Under kursen tas följande områden upp

Digitala kretsars egenskaper: 

 • In- och utgångars elektriska egenskaper
 • Kretsfamiljer. Bussystem. Dataöverföring. Minnen. 
 • Digitalteknikens matematiska grunder. 
 • Talsystem och koder. Boolesk algebra. 
 • Periferienheter för nätverksanslutning. 
 • Grundläggande mikrodatorteknik.
 • Mätteknik för digitala system

 Analoga kretsars egenskaper:

 • Fundamentala elektriska kretsar, Komponenter
 • Lik- och växelströmsnät
 • Halvledarteori, dioder och applikationer, specialdioder
 • Strömförsörjning
 • Bipolära transistorer och transistorkopplingar, FET-transistorer, operationsförstärkare, integrerade förstärkare, frekvensegenskaper 
 • Transmissionsledningar, Optofiber, Signalanpassning, Överhörning
 • Mätteknik för analoga system

Genomförande

Undervisningen sker i form av lektioner, grupparbeten och laborationer. Obligatorisk närvaro vid laborationer.


Examination

Laborationerna är moment i kursen som betygsätts, snittet av dessa betyg utgör slutbetyg i kursen. Laborationerna beskriver vilka uppgifter och problem som skall lösas för respektive betygssteg. 


Examinator
Patrik Holmlund

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Digitalteknik, Lars Nordlund, Ingmar Wiklund, ISBN: 9789147105335

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0002Laboration 11.0G U 3 4 5
0003Laboration 21.5G U 3 4 5
0004Laboration 31.0G U 3 4 5
0005Laboration 41.5G U 3 4 5
0006Laboration 51.5G U 3 4 5
0007Laboration 61.0G U 3 4 5

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2013-02-13

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15