Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Spelprojekt för datorgrafiker 15 Högskolepoäng

Game project for CG artists
Grundnivå, W0007F
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Medieproduktion
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Genomförandet av projektet ger dig kunskap i de olika delmomenten, din egen roll och ansvar i gruppen samt gränssnitten mellan de olika produktionsverktygen och rollerna i teamet.

Efter examination i kursen skall studenten kunna:

planera sitt eget arbete i relation till andra kompetenser och gruppmedlemmar i ett spelutvecklingsprojekt.

förklara de olika yrkesroller, moment och dess inbördes relationer och beroenden i ett spelutvecklingsprojekt.

genomföra de tekniskt och konstnärligt viktiga momenten vid produktion av datorgrafik för datorspel.


Kursinnehåll

I kursen arbetar studenterna i grupp och producerar en datorspelsprototyp i 3D miljö där moment som grundläggande idé- och designarbete, teknologier, planering, produktion och leverans ingår.


Genomförande

Föreläsningar och laborationer. Kursen genomförs i en miljö som uppfyller kraven på professionell produktion.

De tekniska förutsättningarna i form av utvecklingsmiljö och krav på spelmoment/genomförande presenteras innan kursstart av handledare. Gemensamt utarbetas därefter en spelidé som presenteras, jämförs med förutsättningarna och godkänns av kursansvarig vid kursstart.


Examination

Examination sker fortlöpande under kursen i form av redovisningar och inlämningsuppgifter, samt slutredovisning i form av skriftlig/praktiskt redovisning. Kursen kan endast examineras genom deltagande i spelutvecklingsprojekt med liknande förutsättningar och genomförande.


Examinator
Håkan Wallin

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Leveranser15.0U G#

Kursplanen fastställd
av Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2012-03-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2016-01-15