KURSPLAN

Elanläggning, elsäkerhet 7,5 högskolepoäng

Electrical installation, electrical safety
Grundnivå, W0011T
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Inst. TVM Mats Näsström 2012-03-14

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2019-08-23

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Elkraftteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Energiteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Ellära I och Ellära II och Matematik (kurser som ges av MiUn och UmU) eller motsvarande kunskaper genom praktiskt arbete inom elkraftteknik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten ha grundläggande kunskap om regelverket på området elsäkerhet. Känna till hur regelverket är uppbyggt och i tillämpliga delar kunna använda regelverket

Kursinnehåll

EU-direktiv
Arbetsmiljölagen
Ellagen
Förordningar
Föreskrifter
StandarderGenomförande

För undervisningen används ett onlinebaserat konferenssystem genom vilket studenten kan kommunicera med lärare och kurskamrater. Studenten löser individuella uppgifter knutna till kursinnehållet.


Examination

Godkända obligatoriska uppgifter samt muntlig/skriftlig tentamen.

.

Övrigt

Kursen , som ges på grundnivå, ger en grund för framtida distansstudier på programmet
Studenten måste ha tillgång till MS Office eller gratisalternativet Open Office samt webbkamera och headset.
Länk till det onlinebaserade konferenssystemet: https://fronter.com/ltu/


Examinator
Math Bollen

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tillgång till ett antal standarder via Biblioteket, Kompendier

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001Tentamen - ElsäkerhetG U 3 4 54.00ObligatoriskH13
0002Obligatoriska uppgifterU G#3.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.