Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Elanläggning, elsäkerhet

7,5 Högskolepoäng, Fortsättningskurs på grundnivå, W0011T
Denna kurs behandlar de lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som är relevanta för elsäkerhet i elanläggningar samt metoder för att tillämpa dessa på ett korrekt sätt.

Studenterna introduceras till det regelverk som är relevant för elsäkerhet i elanläggningar och ges en orientering i hur regelverket tillämpas för projektering, byggande eller underhåll av elektriska starkströmsanläggningar. Kursen ger en översikt av vilka instanser, myndigheter och organisationer som är inblandade i regleringen av elsäkerhet och vilka lagar, förordningar, föreskrifter och standarder som är viktiga att känna till.
 
Examinationsformen är skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter. 


Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.

Sarah Rönnberg

Sarah Rönnberg, Professor

Organisation: Elkraftteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik
Telefon: 0910-585721