Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Creature development 7,5 Högskolepoäng

Creature development
Grundnivå, W0012F
Version
Kursplan gäller: Höst 2013 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G#
Ämne
Mediedesign
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion

Behörighet

Grundläggande behörighet samt W0003F 3D Grafik 1, W0009F Animation, M0015D Realtidsgrafik samt W0007F Spelprojekt för datorgrafiker


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

-Ska kunna från en given skiss producera en digital karaktär som är färdig att användas i produktion för animation i film eller datorspel
-Ska kunna redovisa för de moment som ingår i processen att utveckla en digital 3D karaktär
-Ska på ett professionellt sätt presentera resultatet


Kursinnehåll

-Introduktion till karaktärsutveckling
-Preproduktion: nedbrytning och analys
-3D karaktärsmodellering och texturering/shading för animation
-Optimering av relationerna mellan topologi, anatomi och deformation


Genomförande

Teoretiska föreläsningar, litteraturstudier, laborationer och självstudier, samt praktiskt arbete.


Examination

Sker fortlöpande med obligatoriska praktiska övningar i labsal samt godkända inlämningar enligt tidsplan. I examinationen ingår även redovisningar, seminarier


Examinator
Arash Vahdat

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1
Meddelas senare.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Inlämningsuppgifter3.5U G#
0002Redovisningar4.0U G#

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15